Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych

Sekretariat:

phdoffice@warsaw4phd.eu

Projekty badawcze

Lista projektów badawczych w pierwszej turze rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 dostępna poniżej.

Projekty badawcze

Projekty

1.1 Wpływ stresu metabolicznego na różnicowanie komórek macierzystych oraz progenitorowych trzustki (prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń)
1.2 Wpływ wieku na reprezentację JA: behawioralne i neuronalne korelaty przetwarzanie informacji o własnej osobie u osób starszych (prof. dr hab. Anna Nowicka)
1.3 Odkrywanie mechanizmów i fizjologicznych skutków wywołanej przez lipidy regulacji proteostazy w jelicie (dr hab. Grzegorz Sumara)
1.4 Wpływ otyłości matek na funkcjonowanie mózgu potomstwa oraz rola hormonu otyłości Lcn2 (dr hab. Katarzyna Kalita – Bykowska)
Liczba miejsc: 2
1.5 Modulowanie mikrośrodowiska uszkodzonego nerwu jako metoda wspierania regeneracji aksonów i przeżywalności motoneuronów rdzenia kręgowego (dr hab. Małgorzata Zawadzka)
1.6 Weryfikacja personalizowanej strategii terapeutycznej w leczeniu białaczek szpikowych z mutacjami PTPN11 (dr hab. Katarzyna Piwocka)
1.7 Specyficzne sygnatury immunologiczne limfocytów T jako biomarkery Zespołu post-COVID oraz predyktory długotrwałych zaburzeo zdrowotnych i potencjalnych terapii (dr hab. Katarzyna Piwocka)
1.8 Astrocyty międzywarstwowe u naczelnych – od profilu molekularnego do funkcji in vivo (OPUS22) (dr Aleksandra Pękowska)
1.9 Określenie molekularnych konsekwencji haploinsuficjencji CEBP i acetylotransferaz histonu p300 w zespole Rubinsteina-Taybi (Chrome Rare) (dr Aleksandra Pękowska)
1.10 Rola kondensatów transkrypcyjnych w regulacji rozwoju embrionalnego i odpowiedzi na stres (dr Adam Kłosin / dr hab. Adrianna Magalska)
1.11 Rola modyfikacji lipidowych białek w funkcjonalnej plastyczności neuronalnej, uczeniu i pamięci (prof. Jakub Włodarczyk / dr hab. Tomasz Wójtowicz)
1.12 Desaturaza stearoilo-CoA jako nowy czynnik regulujący dojrzewanie kardiomiocytów (prof. dr hab. Paweł Dobrzyń)
Liczba miejsc: 2
Projekty

2.1 Stereoselektywna dearomatyzacja nieaktywowanych arenów drogą „wędrującego alkenu”: Szybki dostęp do poli- i spirocyklicznych układów o wysokiej wartości dodanej z łatwo dostępnych związków aromatycznych (dr hab. Bartosz Zambroń)
2.2 Cynk zamiast metali szlachetnych – projektowanie nowych katalizatorów z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji (prof. dr hab. Jacek Młynarski)
2.3 Aceny i cyklaceny dopowane atomami donora i akceptora (Prof. Daniel T. Gryko / dr Marek Grzybowski)
2.4 Nowe hybrydowe glikomimetyki jako ligandy lektynów (dr hab. Mykhaylo Potopnyk)
2.5 Nowe glikomimetyki jako ligandy receptora DC-SIGN (dr hab. Mykhaylo Potopnyk)
2.6 Chemoenzymatyczne kaskady nowych reakcji katalizowanych solami Cu o dużym potencjale aplikacyjnym (prof. dr hab. inż. Ryszard Józef Ostaszewski)
2.7 Chemoenzymatyczne kaskady nowych reakcji katalizowanych solami Pd o dużym potencjale aplikacyjnym (prof. dr hab. inż. Ryszard Józef Ostaszewski)
2.8 W pogoni za litem: bezpośrednia ekstrakcja i oczyszczanie soli litu z mieszanin za pomocą "inteligentnych" ekstraktantów sterowanych światłem (prof. Janusz Jurczak / dr Kajetan Dąbrowa)
2.9 Katalizowane palladem reakcje kaskadowe do szybkiego i enancjoselektywnego konstruowania spirocyklicznych struktur alkaloidów i produktów pseudo-naturalnych (dr hab. Rafał Loska)
2.10 Katalizowane palladem reakcje kaskadowe do szybkiego i enancjoselektywnego konstruowania spirocyklicznych struktur alkaloidów w oparciu o dearomatywną reakcję Hecka (dr hab. Rafał Loska)
2.11 Układ Katalityczny Oparty na Połączeniu Mechanizmów MHAT i SH2: Nowa Platforma Pozwalająca na Formalne Sprzęganie Niestabilizowanych Rodników (prof. Dorota Gryko / dr. Michał Ociepa)
Projekty

Brak dostępnych projektów.