Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych

Sekretariat:

phdoffice@warsaw4phd.eu

Projekty badawcze

Lista projektów badawczych w drugiej turze rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 dostępna poniżej.

Projekty badawcze

Projekty

3.1 Mieszaniny cieczy jonowych do zastosowań w superkondensatorach (dr hab. Svyatoslav Kondrat)
3.2 Opis fizyczny mechanizmów ładowania i optymalizacja wydajności nanoporowatych superkondensatorów (dr hab. Svyatoslav Kondrat)
3.3 Przygotowanie biblioteki zmodyfikowanych wirusów wścieklizny specyficznych do rożnych typów komórek w siatkówce (dr Andrzej Foik / dr hab. Ewa Kublik)
3.4 Zastosowanie kanałów wapniowych TRP w terapii przywracania wzroku (dr Andrzej Foik / dr hab. Ewa Kublik)
3.5 Wspomagane naprowadzenie chirurgiczne w okulistyce (dr Andrea Curatolo / prof. dr hab. Maciej Wojtkowski)
3.6 Obrazowanie z wykorzystaniem optycznej spójności przestrzennej z detekcją fazo czułą (dr Andrea Curatolo / prof. dr hab. Maciej Wojtkowski)
3.7 Aktywacja azotu na multinuklearnych kompleksach żelaza stabilizowanych przez zatłoczone sterycznie ligandy N,N-dnorowe (prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński)
3.8 Nanoplastiki w żywych komórkach (dr inż. Karina Kwapiszewska / prof. dr hab. Robert Hołyst)
3.9 Metody mikroprzepływowe w diagnostyce białaczek z wykorzystaniem stymulowanej spektroskopii Ramana (dr Ladislav Derzsi / prof. dr hab. Piotr Garstecki)
3.10 Badania laboratoryjne i terenowe procesów starzenia się wtórnego aerozolu organicznego (SOA) w atmosferze na obszarach pozamiejskich (dr Agata Kołodziejczyk / dr hab. Rafał Szmigielski, profesor instytutu)
3.11 Synteza nanopolimerów o różnych wymiarach do zastosowania w konstrukcji chemoczujników (dr hab. Piyush Sindhu Sharma, profesor instytutu)
3.12 Opracowanie i rozwijanie metod wytwarzania stabilnych ogniw perowskitowych (dr hab. Inż. Daniel Prochowicz)
3.13 Fotofizyka i reakcje bimolekularne nanoklastrów metali (dr Marcin Pastorczak / dr hab. Gonzalo Manuel Angulo Núñez, profesor instytutu)
Liczba miejsc: 2
3.14 Uwzględnienie oddziaływao magnetycznych w hybrydowych obliczeniach QM/MM dla katalizy i spintroniki (dr Aleksandra Siklitckaia / dr hab. Adam Kubas, profesor instytutu)
Projekty

Brak dostępnych projektów.