Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych

Sekretariat:

phdoffice@warsaw4phd.eu

Sprawozdanie semestralne – doktoranci – semestr letni

Uwaga! Przypominamy o konieczności złożenia sprawozdania z realizacji programu kształcenia z semestru letniego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 września 2021 r.