Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych

Sekretariat:

phdoffice@warsaw4phd.eu

Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

Serdecznie zapraszamy na Inaugurację Roku Akademickiego 2023/2024 Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych.

 

Uroczystość odbędzie się 2 października 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 10:00 w Narodowym Instytucie Onkologii, przy ul. W. K. Roentgena 5, w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym, w Auli im. prof. Tadeusza Koszarowskiego.

 

Rejestracja:

https://nio.gov.pl/conferences/en/inauguration-of-the-academic-year-2023-2024-at-the-warsaw-phd-school-of-natural-and-biemedical-science-warsaw-4-phd/registration

 

Program inauguracji dostępny jest tutaj.

 

Inauguracja online:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWMwY2Y2MTQtOGYzZS00NzUzLTljMmEtZDlmOTlkNmIwNWEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22773215bb-d75f-4ce8-9545-65937dcb28fc%22%2c%22Oid%22%3a%22c3cb16f0-fa5a-4eeb-b93a-9602d567b053%22%7d

 

Transmisja online: https://youtube.com/live/fDmvT-PCqxM?feature=share