Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych

Sekretariat:

phdoffice@warsaw4phd.eu

4. Europejska Szkoła Wzrostu Kryształów w Jachrance

W dniach 17-21.07.2024 w Jachrance koło Warszawy odbędzie się 4. Europejska Szkoła Wzrostu Kryształów. Jest to wydarzenie towarzyszące Europejskiej Konferencji Wzrostu Kryształów od 2015 roku.

To okazja do zapoznania się z podstawami i najnowszymi odkryciami w różnych dziedzinach badań związanych ze wzrostem kryształów poprzez rozszerzone wykłady prowadzone przez naukowców aktywnych w swoich dziedzinach badawczych. Z racji że Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk (główny organizator) jest znany jako lokalna dolina GaN z prawie 100 naukowcami aktywnie pracującymi w dziedzinie półprzewodników azotkowych, część szkoły skupi się na wzroście i charakteryzacji kryształów azotku galu i struktur epitaksjalnych opartych na półprzewodnikach azotkowych. Planujemy również wykłady na temat wzrostu nowych materiałów, różnych technik wzrostu epitaksjalnego, metod charakteryzacji materiałów oraz symulacji komputerowej procesów wzrostu. 

Więcej informacji na stronie szkoły: https://8eccg.unipress.waw.pl/escg4-about