Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych

Sekretariat:

phdoffice@warsaw4phd.eu

FAQ

Doktorant otrzymuje legitymację z chwilą uzyskania statusu doktoranta.
Doktoranci posiadający obywatelstwo Polskie, do 26 r.ż. ubezpieczeni są u rodziców. Po 26 r.ż. ubezpieczenie doktoranta przejmuje Szkoła Doktorska, na wniosek doktoranta złożony w Sekretariacie, o ile nie posiada on już ubezpieczenia z innego tytułu.
Treść zostanie niedługo dodana.