Warsaw PhD School in Natural and BioMedical Sciences

Sekretariat:

phdoffice@warsaw4phd.eu

Projekty badawcze

Lista projektów badawczych w trzeciej turze rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 dostępna poniżej.

Projekty badawcze

Projekty

3.1 Synteza nanocząstek typu core-shell do zastosowań w konstrukcji chemoczujników i elektrosyntezie (dr hab. Piyush Sharma)
3.2 Wzmacnianie mikrofluidycznego bioprintowania narzędziami sztucznej inteligencji dla inżynierii tkanki mięśniowej szkieletowej (prof. dr hab. Maciej Wojtkowski /dr Marco Costantini)
3.3 Kompleksowe, multimodalne profilowanie stanów chromatyny i ekspresji genów w pojedynczych komórkach (prof. dr hab. Maciej Wojtkowski / dr Marcin Tabaka)
3.4 Oddziaływania za pośrednictwem fluktuującego ośrodka w równowadze i poza nią (prof. dr Anna Maciołek)
Liczba miejsc: 2
3.5 Aktywacja azotu na multinuklearnych kompleksach żelaza i wanadu stabilizowanych przez łączone ligandy bisamidynowe and bis(β-diketiminowe) (prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński)
3.6 Inżynieria tkankowa sieci kapilarnych na rusztowaniach o strukturze ziarnistej: eksperymenty i modelowanie (prof. dr hab. Piotr Garstecki / dr Jan Guzowski)
3.7 Innowacyjne piezofotokatalityczne materiały hybrydowe do transformacji związków inspirowanych biomasą (Prof. dr hab. inż. Juan Carlos Colmenares Quintero / dr Nilesh Manwar)
3.8 Procesy redoks w skali nano (Prof. dr hab. Marcin Opałło / dr Wojciech Nogala)
3.9 Zastosowanie nanocząstek polimerów wdrukowanych molekularnie w konstrukcji chemoczójników opartych o elektrochemiczny spektrometr rezonansu plazmonów powierzchniowych (E-SPR) (dr hab. Piyush Sharma, profesor instytutu / dr inż. Maciej Cieplak)
Liczba miejsc: 2
3.10 Modelowanie komputerowe oddziaływań między wiązkami promieniowania a materią (dr hab. Adam Kubas / dr Dariusz Piekarski)
Projekty

Brak dostępnych projektów.
Projekty

Brak dostępnych projektów.
Projekty

Brak dostępnych projektów.