Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych

Sekretariat:

phdoffice@warsaw4phd.eu

Samorząd Doktorantów

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Diana Szymańska, Joanna Gardzińska
ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa

Instytut Chemii Organicznej PAN

Aleksandra Butkiewicz
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Agnieszka Pietrzyk-Le, Joanna Wiszniowska
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
AK: +48 22 343 31 51
JW: +48 22 343 31 33
sekn-rn@ichf.edu.pl
WWW

Instytut Fizyki PAN

Elżbieta Frąckiewicz
al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Paulina Miziołek
al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

Instytut Wysokich Ciśnień PAN Unipress

Katarzyna Kurdybacha
ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy

Agnieszka Samborska
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Edyta Włodarczyk
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa