Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych

Sekretariat:

phdoffice@warsaw4phd.eu

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, działający w ramach Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD (dalej zwanej Warsaw-4-PhD), zlokalizowany pod adresem: ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych
Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN poprzez e-mail: iod@nencki.edu.pl.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zapisu do Klubu Absolwenta (dane te obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, opcjonalnie numer telefonu oraz informacje dotyczące ukończonych studiów, takie jak nazwa instytucji, nazwa laboratorium, rok uzyskania dyplomu, numer dyplomu, rodzaj studiów doktoranckich) i/lub w celu subskrypcji i otrzymywania newslettera (dane te obejmują: imię i nazwisko oraz adres e-mail). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Ciebie zgody poprzez wypełnienie Deklaracji członkostwa lub zapisanie się do newslettera za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www Strefy Absolwenta Warsaw-4-PhD. Możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, rezygnując z członkostwa w Klubie Absolwenta (kontakt: phdoffice@warsaw4phd.eu) lub rezygnując z subskrypcji newslettera (odpowiadając na otrzymaną wiadomość z newslettera).

Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia żądania usunięcia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie.

Odbiorcy Twoich danych
Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym podmiotom zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz umowami zawartymi z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN (w tym innym instytucjom należącym do Warsaw-4-PhD).

Prawa związane z przetwarzaniem

Masz prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich poprawiania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeśli to ma zastosowanie,
  • przenoszenia danych osobowych zgodnie z przepisami prawa,
  • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa.

Obowiązek podania danych i konsekwencje ich niepodania
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z Klubu Absolwenta i/lub newslettera Klubu Absolwenta. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).