Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych

Sekretariat:

phdoffice@warsaw4phd.eu

+/- 300

doktorantów

41%

studentów międzynarodowych

60+

projektów rocznie

4 dyscypliny naukowe: biologia, chemia, fizyka i medycyna

interdyscyplinarny, szybko rozwijający się i międzynarodowo zorientowany program nauczania

do wyboru w aż 9 instytucjach naukowych


Rada Dyrektorów Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]:

 • Instytut Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk – prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń – Przewodnicząca
 • Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk – prof. dr hab. Daniel Gryko
 • Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk – dr hab. Adam Kubas
 • Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk – prof. dr hab. Roman Puźniak
 • Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk – dr hab. Krzysztof Pawłowski
 • Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk – prof. dr hab. Michał Boćkowski
 • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy – dr hab. n. med. Beata Jagielska
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii – dr hab. n. med. Anna Mosiołek
 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie – prof. dr hab. Marta Miączyńska

Rada Programowa Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]:

 • Instytut Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk –  prof. dr hab. Joanna Szczepanowska
 • Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk – prof. dr hab. Dorota Gryko
 • Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk – prof. dr hab. Robert Kołos
 • Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk – dr hab. Łukasz Kilański
 • Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk – dr hab. Maciej Bilicki
 • Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk – prof. dr hab. Stanisław Krukowski
 • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy – prof. dr hab. Magdalena Kowalewska – Przewodnicząca
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii – dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk, prof. IPiN
 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie – dr Urszula Białek-Wyrzykowska