Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych

Sekretariat:

phdoffice@warsaw4phd.eu

Rada Dyrektorów Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]:

Instytut Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk – Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń – Przewodnicząca

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk – Prof. dr hab. Daniel Gryko

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk – Prof. dr hab. Marcin Opałło

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk – Prof. dr hab. Roman Puźniak

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk – Prof. dr hab. Adam Sawicki

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk – Prof. dr hab. Michał Boćkowski

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy – Prof. dr hab. Jan Walewski

Instytut Psychiatrii i Neurologii – Dr n. med. Anna Depukat

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie – Prof. dr hab. Marta Miączyńska

 

Rada Programowa Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]:

Instytut Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk –  prof. dr hab. Joanna Szczepanowska

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk – prof. dr hab. Dorota Gryko

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk – prof. dr hab. Robert Kołos – Przewodniczący

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk – dr hab. Łukasz Kilański

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk – dr hab. Maciej Bilicki

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk – prof. dr hab. Stanisław Krukowski

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy – dr hab. n. med. Michał Mikula

Instytut Psychiatrii i Neurologii – dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk, prof. IPiN

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie – dr Urszula Białek-Wyrzykowska