Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych

Sekretariat:

phdoffice@warsaw4phd.eu

Wstęp

Szkoła Doktorska Warsaw-4-PhD zapewnia dostępność swojej strony internetowej. Jedynymi utrudnieniami w korzystaniu ze strony mogą być:

 • brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
 • brak wysokiego kontrastu dla niektórych części witryny
 • brak łatwych do skopiowania kopii sporządzonych dokumentów
 • braku niektórych alternatywnych podpisów obrazów

Ułatwienia

Na stronie istnieją ułatwienia przeglądania treści przez osoby niedowidzące, w tym: (1) zmiana wielkości czcionki.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Do kolejnych odnośników na stronie można się przenieść za pomocą klawisza TAB. Można również przybliżyć/oddalić treść witryny używając skrótów CTRL + oraz CTRL –.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem studiów (phdoffice@warsaw4phd.eu, tel. +48 22 589 25 54, Sekretariat Studiów, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa).

 

Dostępność architektoniczna

Budynek IBD (Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN) znajdujący się w Warszawie przy ul. Pasteura 3 został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 • stosowne oznakowanie,
 • likwidację barier architektonicznych,
 • likwidację barier komunikacyjnych,
 • umożliwienie dostępu do pomieszczeń instytutu dla osób z niepełnosprawnością,
 • zastosowanie ergonomicznych rozwiązań.

W szczególności zrealizowano następujące działania:

 • Do obsługi osób z niepełnosprawnością oznakowano drzwi wejściowe do budynku Instytutu od ul. Pasteura 3.
 • Przed budynkiem Instytutu oznakowano kolorem niebieskim miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Zastosowano kontrastowe elementy architektury poprzez wyróżnienie recepcji oraz dziennika podawczego.
 • Wykonano podjazd wraz z poręczami w celu umożliwienia dostępu do budynku Instytutu osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku Instytutu znajdują się 4 windy umożliwiające osobom niepełnosprawnym dostanie się na każde piętro, do każdego pomieszczenia