Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych

Sekretariat:

phdoffice@warsaw4phd.eu

Komunikat dotyczący rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 (SARS CoV-2)

Wobec napływających informacji o rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 (SARS CoV-2) zalecamy szczególną ostrożność. Prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na podanych poniżej stronach internetowych: