Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych

Sekretariat:

phdoffice@warsaw4phd.eu

Jeśli tytuł przedmiotu podany jest w języku angielskim, to zajęcia prowadzone są również w tym języku. Jeśli tytuł przedmiotu podany jest w języku polskim, to zajęcia prowadzone są w języku polskim. Wymagany minimalny poziom znajomości języka angielskiego B2 – zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Sylabusy przedmiotów dostępne są po kliknięciu na tytuł przedmiotu z linkiem.

 

[!] Dodatkowe informacje: Dla kursów oznaczonych znakiem [!] obowiązuje zapis (informacje o adresie e-mail oraz terminie podane w tabeli przy danym kursie).

[!] Additional information: Courses marked by [!] You need to sign up for the course (e-mail and the sign up date mentioned in the table).

Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences

Title & Lecturer(s)TypeHours / ECTSTime & roomAdditional info
Institute Seminar

Dr Aleksandra Pękowska
Subject Coordinator
CN hall
15 / 1Thursdays, 3 PM

30.09.2021 – 30.06.2022
Contact: phdoffice@warsaw4phd.eu
Biochemistry

Dr hab. Joanna BandorowiczPikuła
Subject Coordinator
CN hallBiochemistry I: 30 / 3
Biochemistry II: 30 / 3
Wednesdays,
9-10 AM

12.10.2022-26.10.2022
09.11.2022- 21.12.2022
11.01.2023-01.02.2023

exam – 08.02.2023

01.03.2023-26.04.2023
10.05.2023-21.06.2023

exam – 28.06.2023
Contact: phdoffice@warsaw4phd.eu
Statistics

dr Maksymilian Bielecki
Lecture in English,
Online
2 ECTSThursdays,
Start 5:00 PM,

02.03.2023- 30.03.2023
06.04.2023

Fridays,
Start 5:00 PM,

14.04.2023-28.04.2023 (exam)
Registration:
06-10.02.2023
phdoffice@warsaw4phd.eu
Bioetyka

prof. dr hab. Paweł Łuków
Lecture in Polish2 ECTSThursdays,
4:15-5:45 PM,
Room 122

13.04.2023-
27.04.2023,
04.05.2023-
25.05.2023

exam – 01.06.2023
Registration:
27-31.03.2023
phdoffice@warsaw4phd.eu

Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences

Title & Lecturer(s)TypeHours / ECTSTime & roomAdditional info
Basic Physical Chemistry II: Thermodynamics

Prof. dr hab. Andrzej Poniewierski
ZOOM30 hours/ 3 ECTSStart:
Oct. 14, 16:00
Registration by Oct. 10: aponiewierski@ichf.edu.pl
Podstawy Chemii Fizycznej I: Chemia kwantowa i spektroskopia *

Dr Aleksandra Siklitckaia,
Prof. dr hab. Robert Kołos
30 hours/ 3 ECTSStart:
4 list. 15:30,
Sala konf. IChF PAN
Rejestracja do 28 paźdz.:
asiklit@ichf.edu.pl
Podstawy Chemii Fizycznej V: Elektrochemia *

Dr Wojciech Nogala
ZOOM30 hours/ 3 ECTSStart:
5 paźdz. 12:00
Rejestracja do 3 paźdz.: wnogala@ichf.edu.pl
Podstawy Chemii Fizycznej III: Kinetyka chemiczna *

Dr Adam Kubas
ZOOM30 hours/ 3 ECTSStart: 19 paźdz.Rejestracja do 12 paźdz.: akubas@ichf.edu.pl
Methods of Physical Chemistry: Fundaments of chemical experiments using visible light

Dr hab.
Gonzalo Angulo
15 hours/ 3 ECTSStart: Nov. 26, IChFRegistration by Nov. 12: gangulo@ichf.edu.pl
Methods of Physical Chemistry: Synthesis of New Materials for Catalysis and Sustainable Chemical Processes

Dr. hab. Juan Carlos Colmenares Quintero
ZOOM15 hours/ 3 ECTSStart: Nov. 3Registration by Oct. 27: jcarloscolmenares@ichf.edu.pl
Methods of Physical Chemistry: Bipolar electrochemistry –
general introduction and applications


Dr. Bhavana Gupta
ZOOM
& IChF
15 hours/ 3 ECTSStart: Nov. 15Registration by Nov. 7: bgupta@ichf.edu.pl
Methods of Physical Chemistry: Astrochemistry – Evolution from stardust to biomolecules

Dr. Arunlibertsen Lawzer,
Dr. Thomas Lawzer
ZOOM15 hours/ 3 ECTSStart: Nov. 15Registration by Oct. 31: alawzer@ichf.edu.pl
Energy Storage Materials
for batteries and supercapacitors


Dr. Vishal Shrivastav
ZOOM15 hours/ 3 ECTSStart: Nov. 2Registration by Oct. 24: vshrivastav@ichf.edu.pl
Basic Physical Chemistry I: Quantum chemistry & spectroscopy

Dr Alexandra Siklitskaia,
Prof. Robert Kołos
30 hours/ 3 ECTSTBARegistration by Feb. 20, 2023
asiklit@ichf.edu.pl
Basic Physical Chemistry III: Chemical kinetics

Dr hab. Adam Kubas
30 hours/ 3 ECTSTBARegistration by Feb. 20, 2023
akubas@ichf.edu.pl
Basic Physical Chemistry V: Electrochemistry

Dr Wojciech Nogala
30 hours/ 3 ECTSTBARegistration by Feb. 20, 2023
wnogala@ichf.edu.pl
Podstawy Chemii Fizycznej II: Termodynamika *

Prof. Andrzej Poniewierski
30 hours/ 3 ECTSTBARegistration by Feb. 20, 2023
aponiewierski@ichf.edu.pl
Basic Physical Chemistry IV: Structure of matter

Dr hab. Zbigniew Kaszkur, Prof. Robert Nowakowski
30 hours/ 3 ECTSTBARegistration by Feb. 20, 2023
zkaszkur@ichf.edu.pl
Modern Statistical Data Analysis For Practitioners

Dr Bartłomiej Wacław
15 hours/ 3 ECTSIChFRegistration by Feb. 20, 2023
bwaclaw@ichf.edu.pl
Methods of Physical Chemistry: A modern view on Brownian motion and its applications

Dr Jeffrey C. Everts
15 hours/ 3 ECTSStart: Feb.Registration by Jan. 31, 2023: jeverts@ichf.edu.pl
Methods of Physical Chemistry: Dynamics and Kinetics of Chemical Reactions Induced by Light

Dr hab. Gonzalo Angulo
15 hours/ 3 ECTSStart: March,
IChF
Registration by Feb. 20, 2023
gangulo@ichf.edu.pl
Methods of Physical Chemistry: Droplet microfluidics – fundamentals and applications

Dr Jan Guzowski
15 hours/ 3 ECTSStart: MarchRegistration by March 3, 2023
jguzowski@ichf.edu.pl
Methods of Physical Chemistry: Essentials of Cancer Biology

Dr Pragyesh Dixit
15 hours/ 3 ECTSStart: March 20Registration by March 10, 2023
pdixit@ichf.edu.pl
Methods of Physical Chemistry: Mass spectrometry in laboratory practise

Dr hab. Rafał Szmigielski
15 hours/ 3 ECTSStart: MarchRegistration by Feb. 15, 2023
ralf@ichf.edu.pl
Methods of Physical Chemistry: Machine learning/chemometrics –data analysis for scientists

Dr Emilia Witkowska Nery
15 hours/ 3 ECTSStart: March 3Registration by Feb. 21, 2023
ewitkowskanery@ichf.edu.pl
Methods of Physical Chemistry: The importance of catalysis in the modern world

Dr hab. Anna Śrębowata
ZOOM15 hours/ 3 ECTSStart: MarchRegistration by Feb. 16, 2023
asrebowata@ichf.edu.pl
The history of experimental science

Dr Wojciech Nogala
15 hours/ 3 ECTSStart: March
IChF
Registration by Feb. 20, 2023
wnogala@ichf.edu.pl
The art of public presentation

Dr Jan Paczesny
10 hours / 1 ECTSStart: Dec. 5, 2022,
IChF
Registration deadline: November 15; jpaczesny@ichf.edu.pl
Law and Ethics in Research

Dr Jan Paczesny
ZOOM15 hours/ 1 ECTSStart: Nov. 21, 2022
8:30 AM
Registration deadline: November 15; jpaczesny@ichf.edu.pl
* Availability of the Polish versions depends on the number of interested students.

Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences

Title & Lecturer(s)TypeHours / ECTSTime & roomAdditional info
Stereocontrolled organic synthesis

Prof. Jacek Młynarski
lecture15 h / 2 ECTS8:00 – 9:30
conference room IOC PAS

29.03.2023
12.04.2023
19.04.2023
26.04.2023
17.05.2023
24.05.2023
31.05.2023
exam 14.06.2023
lecture in English

Contact: abutkiewicz@icho.edu.pl
Modern methods in organic synthesis II

Prof. Karol Grela
lecture15 h / 2 ECTS16:00 – 17:30
conference room IOC PAS

29.03.2023
12.04.2023
19.04.2023
26.04.2023
17.05.2023
24.05.2023
31.05.2023
exam 28.06.2023
lecture in English

Contact: abutkiewicz@icho.edu.pl
Physical organic chemistry

Assoc. Prof. Wojciech Chaładaj
lecture5 h / 1 ECTS16:00 – 17:30
conference room IOC PAS

9.05.2023
16.05.2023
23.05.2023
exam 30.05.2023
lecture in English

Contact: abutkiewicz@icho.edu.pl

Institute of Physics; Center for Theoretical Physics; Institute of High Pressure Physics, Polish Academy of Sciences

Title & Lecturer(s)TypeHours / ECTSTime & roomAdditional info
Introduction to contemporary physics I

prof. dr hab. Jan Mostowski
lecture
30h/3ECTSTuesday
9:15-11:00,

IF PAN Leonard Sosnowski auditorium
Contact: mosto@ifpan.edu.pl
Solid State Physics I

prof. dr hab. Marek Godlewski

 
lecture30h/3ECTSMonday
9:00-10:30,

Thursday
13:00-14:30,

start date:
03.10.2022
IF PAN Leonard Sosnowski
auditorium
Contact: godlew@ifpan.edu.pl
Condensed Matter Theory

dr hab. Marcin Wysokiński
lecture30h/3ECTSThursday
8:30-10:00,

start date:
06.10.2022
Leonard Sosnowski
auditorium
Contact: wysokinski@magtop.ifpan.edu.pl
Quantum Information 1

dr hab. Łukasz Cywiński
lecture30h/3ECTSMonday
13:00-15:30,
IF PAN hall D
Contact: lcyw@ifpan.edu.pl
Computational Physics of Cold Atoms

T. Hernandez-Yanes and M. Kruk
course15h/2ECTSThursday
13:30-15:00,
start date: 06.10.2022,
IF PAN hall D
Contact: dr hab. Emilia Witkowska
ewitk@ifpan.edu.pl
Molecular biophysics

dr hab. Anna
Niedźwiecka
,
dr Bożena Sikora
zoom30h/3ECTSThursday
15:00-17:00,
start date: 20.10.2022
Contact: annan@ifpan.edu.pl
sikorab@ifpan.edu.pl
Fundamentals of Physics Seminar

dr hab. Aleksander Wittlin
zoom15h/1ECTSWednesday
11:00-12:00
start date: 17.10.2022
Contact: wittlin@ifpan.edu.pl
X-ray free electron laser – XFEL

dr hab. Ryszard Sobierajski, prof. IF PAN (Institute of Physics PAS),
prof. Wojciech Gawełda (Universidad Autónoma de Madrid, Adam Mickiewicz University),
dr hab. Marcin Sikora, prof. AGH (AGH University of Science and Technology),
dr hab. Jerzy Antonowicz, prof. PW (Warsaw University of Technology),
dr Wojciech Błachucki (Institute of Nuclear Physics PAS)
zoom20h + 10h project/2 ECTSMonday
09:00-11:00

Start date:
17.10.2022
Contact:
sobieraj@ifpan.edu.pl
Science and Culture

 prof. dr hab. Łukasz Turski
zoom30h/3ECTSTuesday
11:00-13:00
Start date: 11.10.2022
Contact:
l.a.turski@cft.edu.pl,
Selected topics of theoretical physics I: Introduction to Quantum Optics

Prof. Kazimierz Rzążewski (CFT PAN)
lecture, onsite15 x 2h / 3 ECTSpiątki 9:30 – 11:30,
start date: 14.10.2022
IF PAN sala D,
Contact: kazik@cft.edu.pl
Crystal growth: Physics, technology, and modeling

prof. dr hab.
Stanisław Krukowski
zoom30h/3ECTSWednesday
9:00-11:00
start date: 05.10.2022
Contact:
stach@unipress.waw.pl
Spectroscopy

prof. dr hab. Marek Godlewski
16h/1.5ECTSTBAContact:
godlew@ifpan.edu.pl
Solid state physics II

Prof. Marek Godlewski (IF PAN)
lectureMonday 9:00-10:30,
Thursday 13:00-14:30,

IF PAN Leonard Sosnowski auditorium

First lecture – already started
Physics of Magnetism and Superconductivity

dr Sabina Lewińska (IF PAN)
lecture, ZoomTuesday 8:00-10:00,

First lecture – 28.02.2023
Molecular Biophysics II

dr hab. Anna Niedźwiecka (IF PAN),
dr Bożena Sikora (IF PAN)
lectureThursday 15:00-17:00 or 14:00-16:00,
hall D (IF PAN)

First lecture – 09.02.2023
Molecules and Photons

prof. Zbigniew Kisiel (IF PAN),
dr hab. Jerzy Karpiuk (IF PAN)
lectureFriday
14:00-16:00,
hall D (IF PAN)

First lecture – 24.02.2023
Crystal growth: Physics, technology, and modeling II

prof. Stanisław Krukowski (IWC), prof. Michał Leszczyński,
prof. Zbigniew Żytkiewicz (IF PAN)
lectureWednesday 9:00-11:00,
hall D (IF PAN)

First lecture – 22.02.2023
Selected Topic in Theoretical Physics II: Introduction to Electrodynamics and Theory of Relativity

prof. Jerzy Kijowski (CFT)
lecture30 h / 3 ECTSWednesday 16:00-18:00,
hall D (IF PAN)

First lecture – 22.02.2023
Contact: kijowski@cft.edu.pl
Advanced Lecture Series: Oxide Materials for Optoelectronics
lecture series
lecture21 h / 2 ECTSvarious times
IF PAN Leonard Sosnowski auditorium

Dates:
8.05.2023 – 21.06.2023
Contact: paszk@ifpan.edu.pl
Foundations: Special Relativity

dr hab. Tomasz Sowiński (IF PAN)
lectureFriday 10:00-12:00,
hall A (IF PAN)

First lecture – 03.03.2023
Learning Python

dr hab. Panagotis Theodorakis (IF PAN)
lectureFriday 16:00-19:00,

Sala D

First lecture – 03.03.2023
Contact: panos@ifpan.edu.pl
Topology in Optics

dr Amir Rahmani (IF PAN)
lecturetime and place to be confirmed
First lecture – TBA
Journal club

prof. Piotr Deuar (IF PAN)
ZoomMonday 12:00 – 13:00,

First session – 27.02.2023
seminar information;
current seminar list
Practical Aspects in Computational Biophysics

dr Paweł Krupa (IF PAN)
ZoomMondays
13:00 – 15:00

(first lecture: Feb 27)
Contact: pkrupa@ifpan.edu.pl
PhD student away symposium05-07.06.2023,

Zegrze, Poland
Organisers: Student Council
Polish language

Ms Karolina Dzierka
ZoomA1 level cont.,
Tuesday 08:00-09:30, hall A
Start: 21.02.2023

A1 level cont., Friday 08:00-09:30, hall A
Start: 24.02.2023

A1+ level cont., Tuesday 09:30-11:00,
Start: 21.02.2023

A2 level cont., Tuesday 11:00-12:30,
Start: 21.02.2023
Please note:
for students and employees of institutions that have signed
an appropriate financing agreement with IFPAN (currently IF, CFT, IWC institutes)
English language

Ms Hanna Szulczewska
ZoomB2 level,
Tuesday 13:00-14:30, hall D
Start: 21.02.2023

B2 level,
Thursday 9:00-10:30, hall D
Start: 23.02.2023

C1 level,
Thursday 10:45-13:00, hall D
Start: 23.02.2023
Please note:
for students and employees of institutions that have signed
an appropriate financing agreement with IFPAN (currently IF, CFT, IWC institutes)

Maria Skłodowska – Curie National Research Institute of Oncology

Title & Lecturer(s)TypeHours / ECTSTime & roomAdditional info
Genetics and immunology of cancer

Ewa Bartnik, PhD
Elżbieta Sarnowska, PhD
online lecture
Teams/Google meet
15h / 3Friday
09:15
start date:
10.03.2023
Registration till February 28th
agnieszka.samborska@pib-nio.pl
Molecular Medicine

Mateusz Bujko, PhD
Paulina Kober, PhD
Michał Mikula, PhD
online lecture/
Teams
15h / 3Monday
10:00 – 13:00
start date:
13.03.2023
Registration till March 10th
agnieszka.samborska@pib-nio.pl
The lecture will be organized if there are at least four attendants
Clinical oncology basis

Monika Dudzisz-Śledź, Phd
online lectures/Teams10h / 2Monday
08:00
start date: 24.10.2022
Contact: dzialnauki@pib-nio.pl

Classes will start when there are a minimum of 4 students
Cancer Epidemiology

Joanna Didkowska, Phd
Paweł Koczkodaj, Phd
Marta Mańczuk, Phd
Magdalena Cedzyńska, MSc
online lectures/Teams10h / 220.12.2022 (Tuesday) 2 lectures
21.12.2022 (Wednesday) 2 lectures
Contact: dzialnauki@pib-nio.pl

Classes will start when there are a minimum of 4 students

International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw

Title & Lecturer(s)TypeHours / ECTSTime & roomAdditional info
Methodological advances in molecular and structural biology II

Subject coordinators prof. dr hab. Janusz Bujnicki, prof. dr hab. Andrzej Dziembowski, prof. dr hab. Gracjan Michlewski
lecture30 h / 3 ECTSTuesday, 14:00-15:30
IBB PAS, conference room A

Dates:
28.02.2023 – 13.06.2023
[!] Sign up date: until 27.02.2023
 
Contact: phdmatters@iimcb.gov.pl
 
Methodological advances in molecular and structural biology I

Subject coordinators prof. dr hab. Janusz Bujnicki, prof. dr hab. Andrzej Dziembowski, prof. dr hab. Gracjan Michlewski
lecture30 h / 3 ECTS

Tuesday
14:00-15:30
IBB PAS, conference room A

Dates:
11.10.2022 – 31.01.2023
[!] Sign up date: until 07.10.2022

Contact: phdmatters@iimcb.gov.pl