Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych

Sekretariat:

phdoffice@warsaw4phd.eu

Jeśli tytuł przedmiotu podany jest w języku angielskim, to zajęcia prowadzone są również w tym języku. Jeśli tytuł przedmiotu podany jest w języku polskim, to zajęcia prowadzone są w języku polskim. Wymagany minimalny poziom znajomości języka angielskiego B2 – zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Sylabusy przedmiotów dostępne są po kliknięciu na tytuł przedmiotu z linkiem.

 

[!] Dodatkowe informacje: Dla kursów oznaczonych znakiem [!] obowiązuje zapis (informacje o adresie e-mail oraz terminie podane w tabeli przy danym kursie).

[!] Additional information: Courses marked by [!] You need to sign up for the course (e-mail and the sign up date mentioned in the table).

Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences

Title & Lecturer(s)TypeHours / ECTSTime & roomAdditional info
Institute Seminar

Dr Aleksandra Pękowska: Subject Coordinator
ZOOM
15 / 1Thursdays, 3 PM

30.09.2021 – 30.06.2022
Contact: phdoffice@warsaw4phd.eu
Neurobiology

Dr Paweł Boguszewski
Subject Coordinator
CN hall or
online lecture
Neurobiology I: 30 / 3
Neurobiology II: 30 / 3
Wednesdays,
9-10 AM

13.10.2021 – 29.06.2022
Contact: phdoffice@warsaw4phd.eu
Statystyka [PL]

Dr Maksymilian Bielecki
Hall 1 on the first floor or online (lecture in Polish)15 / 2TBA

semestr letni
[!] Contact: phdoffice@warsaw4phd.eu,
Bioethics

Prof. dr hab. Paweł Łuków
Hall 1 on the first floor or online lecture 15 / 2TBA

semestr letni
[!] Contact: phdoffice@warsaw4phd.eu, 19.02

Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences

Title & Lecturer(s)TypeHours / ECTSTime & roomAdditional info
The art of public presentationsDr Jan Paczesny
lecture, ZOOM10 / 1początek zajęć:
10 stycznia 2022
Zapisy do 20.12.2021
jan.paczesny@gmail.com
Czas trwania kursu wynosi 10 godzin wykładowych
Scientific research ethics


Dr Jan Paczesny
lecture, ZOOM10 / 1początek zajęć:
01 kwietnia 2022
Zapisy do 21.03.2022
jan.paczesny@gmail.com
Czas trwania kursu wynosi 10 godzin wykładowych
Basic Physical Chemistry II: Thermodynamics


Prof. Andrzej Poniewierski
ZOOM30 / 3początek zajęć:
12 października 2021

wtorki 16:00 – 17:30
Zapisy przed 07.10.2021
aponiewierski@ichf.edu.pl
Basic Physical Chemistry IV:
Structure of matterDr hab. Zbigniew Kaszkur,
Prof. Robert Nowakowski
ZOOM30 / 3początek zajęć:
14 października 2021

wtorki 14:00-15:30
piątki 12:15-13:45
Zapisy przed 14.10.2021
zkaszkur@ichf.edu.pl
Podstawy Chemii Fizycznej I:
Chemia kwantowa i spektroskopiaProf. Robert Kołos,
Dr Alexandra Siklitskaia
ZOOM30 / 3początek zajęć:
19 października 2021

Ogółem 15 spotkań po 1.5 h, 3-5 razy w tygodniu
Zapisy przed 14.10.2021
asiklit@ichf.edu.pl
Podstawy Chemii Fizycznej V: Elektrochemia


Dr Wojciech Nogala
ZOOM30 / 3początek zajęć:
13 października 2021

środy 12:00-13:30, ostatni 2 lutego 2022
Zapisy przed 08.10.2021
wnogala@ichf.edu.pl
Podstawy Chemii Fizycznej III:
Kinetyka chemicznaDr hab. Adam Kubas
ZOOM30 / 3początek zajęć:
20 października 2021
godz: 10:00
Zapisy przed
15.10. 2021
akubas@ichf.edu.pl
Methods of Physical Chemistry:
Basics of higher mathematicsTomasz Skóra, M. Sc.,
Marcin Rubin, M. Sc.
IPC PAS
Auditorium
40 / 5początek zajęć:
15 października 2021
Two 90-minute-long classes per week
Zapisy przed 10.10.2021
tskora@ichf.edu.pl or mrubin@ichf.edu.pl
Methods of Physical Chemistry:
Optical microsystemsProf. Christophe Gorecki
ZOOM15 / 3początek zajęć:
01 listopada 2021
Zapisy przed 22.10.221
cgorecki@ichf.pl.edu
Methods of Physical Chemistry:
Fundamentals of biomedical imagingDr. Alejandra Consejo
ZOOM15 / 3początek zajęć:
październik 2021
One session per week
Zapisy przed 17.10.2021
aconsejo@ichf.pl.edu
Methods of Physical Chemistry: Characterization techniques in surface chemistry


Dr Ambrose Ashwin Melvin
ZOOM15 / 3początek zajęć:
02 listopada 2021
Zapisy przed 15.11.2021
aambrose@ichf.edu.pl
Methods of Physical Chemistry:
Principles for novel nature-inspired (nano)technologiesDr Dimitrios A. Giannakoudakis
ZOOM15 / 3początek zajęć:
październik 2021
wtorki lub czwartki po 16:00
Zapisy przed 15.10.2021
dagchem@gmail.com
Methods of Physical Chemistry: Astrochemistry – Evolution from stardust to biomolecules


Dr Arunlibertsen Lawzer,
Dr Thomas Custer
ZOOM15 / 3początek zajęć:
01.02.2022
Zapisy przed 15.01.2022
alawzer@ichf.edu.pl
Synthesis of nanomaterials and the fabrication of thin films

Dr Malik Khan
15 / 3semestr 2
TBA
TBA
Basic Physical Chemistry I:
Quantum chemistry & spectroscopy


Prof. Robert Kołos,
Dr Alexandra Siklitskaia
30 / 3semestr 2
TBA
TBA
Basic Physical Chemistry III:
Chemical kinetics


Dr hab. Adam Kubas
30 / 3semestr 2
TBA
TBA
Basic Physical Chemistry V: Electrochemistry

Dr Wojciech Nogala
30 / 3semestr 2
TBA
TBA
Podstawy Chemii Fizycznej II: Termodynamika

Prof. Andrzej Poniewierski,
Dr hab. Marcin Fiałkowski
30 / 3semestr 2
TBA
TBA
Podstawy Chemii Fizycznej IV:
Struktura materii


Dr hab. Zbigniew Kaszkur,
Prof. Robert Nowakowski
30 / 3semestr 2
TBA
TBA

Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences

Title & Lecturer(s)TypeHours / ECTSTime & roomAdditional info
Organic stereochemistry

Professor
Sławomir Jarosz
Aula IChF/IChO
or zoom
9:00 – 10:4506.11.2021
20.11.2021
04.12.2021
18.12.2021
08.01.2022
22.01.2022
05.02.2021
exam 19.02.2022
Contact
Advanced methods of identification of organic compounds

Dr. Magdalena Zimnicka
Aula IChF/IChO
or zoom
11:00-12:4506.11.2021
20.11.2021
04.12.2021
18.12.2021
08.01.2022
22.01.2022
05.02.2021
exam 12.02.2022
Contact

Institute of Physics; Center for Theoretical Physics; Institute of High Pressure Physics, Polish Academy of Sciences

Tygodniowy rozkład zajęć dostępny jest tutaj

Title & Lecturer(s)TypeHours / ECTSTime & roomAdditional info
Selected topics of theoretical physics I General relativity

Prof. Paweł Nurowski (CFT)
lecture, ZOOM15 x 2h / 3początek zajęć:
13 października 2021

środy
15:00-17:00
Contact: nurowski@cft.edu.pl
Science and Culture

Prof. Łukasz Turski (CFT)
online course, ZOOM15 x 2h / 3czwartki
11:00-13:00
Contact: l.a.turski@cft.edu.pl
Introduction to contemporary physics I

Prof. Jan Mostowski
ZOOM15 x 2 h / 3początek zajęć:
05 października 2021

wtorki 09:00-11:00
Contact: mosto@ifpan.edu.pl
Solid state physics I

Prof. Marek Godlewski
online course, individual consultation, material online3 ECTSpoczątek zajęć:
01 października 2021
Contact: godlew@ifpan.edu.pl
Quantum information theory I: Introduction

Prof. Łukasz Cywiński
ZOOM15 x 2h / 3
początek zajęć:
06 października 2021

środy 10:00 – 12:00
Contact: lcyw@ifpan.edu.pl
Crystal growth: physics, technolgy and modeling I

Prof. Stanisław Krukowski (IWC) / Prof. Michał Leszczyński (CFT) / Prof. Zbigniew Żytkiewicz
ZOOM15 x 2h / 3początek zajęć:
12 października 2021
wtorki 09:00 – 11:00
Contact: stach@unipress.waw.pl
X-ray free electron laser – XFEL

Prof. Ryszard Sobierajski / Prof. Wojciech Gawełda (Universitad Autonoma di Madrid/UAM) / Prof. Maciej Kozak (UAM) / Prof.
Marcin Sikora (AGH) / Prof. Jerzy Antonowicz (PW) / Dr Wojciech Błachucki (IFJ)
20h + 10h project / 2początek zajęć:
25 października 2021

poniedziałki
09:00 – 11:00
Contact: sobieraj@ifpan.edu.pl
Journal Club

Prof. Grzegorz Grabecki
journal club seminars
ZOOM
15 x 1h / 1początek zajęć:
11 października 2021

poniedziałki 12:00 – 13:00
Contact: grabec@ifpan.edu.pl
Seminar on fundamental physics

Prof. Aleksander Wittlin / Prof. Łukasz Turski (CFT) / Prof. Marek Kuś (CFT)
student seminars
ZOOM
15 x 1h / 1początek zajęć:
06 października 2021

środy
11:00 – 12:00
Contact: wittlin@ifpan.edu.pl
Astrophysics & cosmology journal club


Dr Fatemeh Hossein Nouri (CFT) / Dr Mariana Jaber (CFT)
journal club seminars ZOOM15 x 1 h / 1początek zajęć:
11 października 2021

poniedziałki
14:00 – 15:00
Contact:
f.h.noori@cft.edu.pl, jaber@cft.edu.pl

Maria Skłodowska – Curie National Research Institute of Oncology

Title & Lecturer(s)TypeHours / ECTSTime & roomAdditional info
Podstawy onkologii klinicznej

Monika Dudzisz – Śledź, PhD
online lecture/Teams10 h / 2początek zajęć:
04 listopada 2021

czwartki
13:30 – 15:00
Epidemiologia chorób nowotworowych

Joanna Didkowska, Phd
Paweł Koczkodaj, Phd
Marta Mańczuk, Phd
Magdalena Cedzyńska, MSc
online lecture/Teams10 h / 2początek zajęć:
25 listopada 2021


09:00
25.11.2021 (czwartek) 2 wykłady
29.11.2021 (poniedziałek) 2 wykłady
30.11.2021 (wtorek) 1 wykład