Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych

Sekretariat:

phdoffice@warsaw4phd.eu

Jeśli tytuł przedmiotu podany jest w języku angielskim, to zajęcia prowadzone są również w tym języku. Jeśli tytuł przedmiotu podany jest w języku polskim, to zajęcia prowadzone są w języku polskim. Wymagany minimalny poziom znajomości języka angielskiego B2 – zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Sylabusy przedmiotów dostępne są po kliknięciu na tytuł przedmiotu z linkiem.

 

[!] Dodatkowe informacje: Dla kursów oznaczonych znakiem [!] obowiązuje zapis (informacje o adresie e-mail oraz terminie podane w tabeli przy danym kursie).

[!] Additional information: Courses marked by [!] You need to sign up for the course (e-mail and the sign up date mentioned in the table).

Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences

Title & Lecturer(s)TypeHours / ECTSTime & roomAdditional info
Institute Seminar

Dr Aleksandra Pękowska: Subject Coordinator
ZOOM
15 / 1Thursdays, 3 PM

30.09.2021 – 30.06.2022
Contact: phdoffice@warsaw4phd.eu
Neurobiology

Dr Paweł Boguszewski
Subject Coordinator
CN hall or
online lecture
Neurobiology I: 30 / 3
Neurobiology II: 30 / 3
Wednesdays,
9-10 AM

13.10.2021 – 29.06.2022
Contact: phdoffice@warsaw4phd.eu
Statystyka [PL]

Dr Maksymilian Bielecki
Online (lecture in Polish)15 / 2wtorki 17:00

początek zajęć:
08 marca 2022

08.03, 15.03, 22.03, 29.03, 05.04, 12.04, 26.04, 10.05
egzamin: 17.05.2022
[!] Contact: phdoffice@warsaw4phd.eu, zapisy od 07.02.2022 do 13.02.2022
Bioethics

Prof. dr hab. Paweł Łuków
CN hall15 / 2Thursdays, 4:15 PM

Start date:
10 March 2022

10.03, 17.03, 24.03, 31.03, 07.04, 14.04, 21.04
exam: 05.05.2022
[!] Contact: phdoffice@warsaw4phd.eu, zapisy od 14.02.2022 do 20.02.2022

Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences

Title & Lecturer(s)TypeHours / ECTSTime & roomAdditional info
Law and ethics in research

Dr Jan Paczesny
ZOOM15 / 1początek zajęć:
02 kwietnia 2022
Zapisy do 10 marca 2022
jan.paczesny@gmail.com
Intellectual property protection and patenting practice

Łukasz Zieliński
ZOOM4 / 1początek zajęć:
maj 2022
Cz. 1: Poniedziałek, 30 maja 2022 godz: 12.00 – 14.00
https://zoom.us/j/96304184147?pwd=dkM2MFpJSGF3a21QN1RUTlE3R3duZz09 
Meeting ID: 963 0418 4147
Password: 041706
 
Cz. 2: Poniedziałek, 06 czerwca 2022 godz: 12.00 – 14.00
https://zoom.us/j/99847106555?pwd=cDVoekM1RWQwQmNwVkNZb3NWYkwydz09 
Meeting ID: 998 4710 6555
Password: 669383
Methods of Physical Chemistry: Synthesis of nanomaterials and the fabrication of thin films

Dr Malik Khan
ZOOM15 / 3początek zajęć:
29 marca 2022

16:00
Zapisy do 15 marca 2022
malikdilshad@ichf.edu.pl
Basic Physical Chemistry I:
Quantum chemistry & spectroscopy


Prof. Robert Kołos,
Dr Alexandra Siklitskaia
ZOOM30 / 3początek zajęć:
14 marca 2022

15:30
Zapisy do 07 marca 2022
asiklit@ichf.edu.pl
Basic Physical Chemistry III:
Chemical kinetics


Dr hab. Adam Kubas
ZOOM30 / 3początek zajęć:
06 kwietnia 2022

10:00
Zapisy do 23 lutego 2022
akubas@ichf.edu.pl
Basic Physical Chemistry V: Electrochemistry

Dr Wojciech Nogala
ZOOM30 / 3początek zajęć:
02 marca 2022

środy 12:00 – 13:30
Zapisy do 24 lutego 2022
wnogala@ichf.edu.pl
Podstawy Chemii Fizycznej II: Termodynamika

Prof. Andrzej Poniewierski
ZOOM30 / 3początek zajęć:
01 marca 2022

wtorki 16:00
Zapisy do 24 lutego 2022
aponiewierski@ichf.edu.pl
Podstawy Chemii Fizycznej IV:
Struktura materii


Dr hab. Zbigniew Kaszkur,
Prof. Robert Nowakowski
ZOOM30 / 3początek zajęć:
01 marca 2022

wtorki 14:00-15:30
piątki 12:00 – 13:30
Zapisy do 26 lutego 2022
zkaszkur@ichf.edu.pl.
The art of public presentationsDr Jan Paczesny
ICHF audytorium10 / 1początek zajęć:
wiosna 2022
Zapisy do: ogłoszenie wkrótce, jan.paczesny@gmail.com
Scientific research ethics


Dr Jan Paczesny
lecture, ZOOM15 / 1początek zajęć:
kwiecień 2022
Zapisy do 10.03.2022
jan.paczesny@gmail.com
Basic Physical Chemistry II: Thermodynamics


Prof. Andrzej Poniewierski
ZOOM30 / 3początek zajęć:
12 października 2021

wtorki 16:00 – 17:30
Zapisy przed 07.10.2021
aponiewierski@ichf.edu.pl
Basic Physical Chemistry IV:
Structure of matterDr hab. Zbigniew Kaszkur,
Prof. Robert Nowakowski
ZOOM30 / 3początek zajęć:
14 października 2021

wtorki 14:00-15:30
piątki 12:15-13:45
Zapisy przed 14.10.2021
zkaszkur@ichf.edu.pl
Podstawy Chemii Fizycznej I:
Chemia kwantowa i spektroskopiaProf. Robert Kołos,
Dr Alexandra Siklitskaia
ZOOM30 / 3początek zajęć:
19 października 2021

Ogółem 15 spotkań po 1.5 h, 3-5 razy w tygodniu
Zapisy przed 14.10.2021
asiklit@ichf.edu.pl
Podstawy Chemii Fizycznej V: Elektrochemia


Dr Wojciech Nogala
ZOOM30 / 3początek zajęć:
13 października 2021

środy 12:00-13:30, ostatni 2 lutego 2022
Zapisy przed 08.10.2021
wnogala@ichf.edu.pl
Podstawy Chemii Fizycznej III:
Kinetyka chemicznaDr hab. Adam Kubas
ZOOM30 / 3początek zajęć:
20 października 2021
godz: 10:00
Zapisy przed
15.10. 2021
akubas@ichf.edu.pl
Methods of Physical Chemistry:
Basics of higher mathematicsTomasz Skóra, M. Sc.,
Marcin Rubin, M. Sc.
IPC PAS
Auditorium
40 / 5początek zajęć:
15 października 2021
Two 90-minute-long classes per week
Zapisy przed 10.10.2021
tskora@ichf.edu.pl or mrubin@ichf.edu.pl
Methods of Physical Chemistry:
Optical microsystemsProf. Christophe Gorecki
ZOOM15 / 3początek zajęć:
01 listopada 2021
Zapisy przed 22.10.221
cgorecki@ichf.pl.edu
Methods of Physical Chemistry:
Fundamentals of biomedical imagingDr. Alejandra Consejo
ZOOM15 / 3początek zajęć:
październik 2021
One session per week
Zapisy przed 17.10.2021
aconsejo@ichf.pl.edu
Methods of Physical Chemistry: Characterization techniques in surface chemistry


Dr Ambrose Ashwin Melvin
ZOOM15 / 3początek zajęć:
02 listopada 2021
Zapisy przed 15.11.2021
aambrose@ichf.edu.pl
Methods of Physical Chemistry:
Principles for novel nature-inspired (nano)technologiesDr Dimitrios A. Giannakoudakis
ZOOM15 / 3początek zajęć:
październik 2021
wtorki lub czwartki po 16:00
Zapisy przed 15.10.2021
dagchem@gmail.com
Methods of Physical Chemistry: Astrochemistry – Evolution from stardust to biomolecules


Dr Arunlibertsen Lawzer,
Dr Thomas Custer
ZOOM15 / 3początek zajęć:
01.02.2022
Zapisy przed 15.01.2022
alawzer@ichf.edu.pl

Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences

Title & Lecturer(s)TypeHours / ECTSTime & roomAdditional info
Heterocyclic Chemistry

Assoc. Prof.
Sebastian Stecko
lecture15 h / 2 ECTS
9:00 – 10:45
aula IOC/IPC PAS

26.03.2022
2.04.2022
9.04.2022
23.04.2022
7.05.2022
14.05.2022
28.05.2022
lecture in English

Contact: abutkiewicz@icho.edu.pl
Strategie syntezy docelowej

Assoc. Prof. Michał Fedoryński
lecture15 h / 2 ECTS
11:00 – 12:45
aula IOC/IPC PAS

26.03.2022
2.04.2022
9.04.2022
23.04.2022
7.05.2022
14.05.2022
28.05.2022
lecture in Polish

Contact: abutkiewicz@icho.edu.pl
Chemistry of carbenes

Assoc. Prof. Rafał Loska
lecture

5 h / 1 ECTS

16:30 – 17:15
conference room IOC PAS

26.04.2022
10.05.2022
17.05.2022
24.05.2022
31.05.2022
lecture in English

Contact: abutkiewicz@icho.edu.pl
Computational chemistry and chemical bond theory

Dr Cina Foroutan-Nejad
lecture
5 h / 1 ECTS
16:30 – 17:15
conference room IOC PAS

23.03.2022
30.03.2022
13.04.2022
27.04.2022
11.05.2022
lecture in English

Contact: abutkiewicz@icho.edu.pl

Institute of Physics; Center for Theoretical Physics; Institute of High Pressure Physics, Polish Academy of Sciences

Tygodniowy rozkład zajęć dostępny jest tutaj

Tygodniowy rozkład zajęć (semestr letni) dostępny jest tutaj

Title & Lecturer(s)TypeHours / ECTSTime & roomAdditional info
Selected topics of theoretical physics I General relativity

Prof. Paweł Nurowski (CFT)
lecture, ZOOM15 x 2h / 3początek zajęć:
13 października 2021

środy
15:00-17:00
Contact: nurowski@cft.edu.pl
Science and Culture

Prof. Łukasz Turski (CFT)
online course, ZOOM15 x 2h / 3czwartki
11:00-13:00
Contact: l.a.turski@cft.edu.pl
Introduction to contemporary physics I

Prof. Jan Mostowski
ZOOM15 x 2 h / 3początek zajęć:
05 października 2021

wtorki 09:00-11:00
Contact: mosto@ifpan.edu.pl
Solid state physics I

Prof. Marek Godlewski
online course, individual consultation, material online3 ECTSpoczątek zajęć:
01 października 2021
Contact: godlew@ifpan.edu.pl
Quantum information theory I: Introduction

Prof. Łukasz Cywiński
ZOOM15 x 2h / 3
początek zajęć:
06 października 2021

środy 10:00 – 12:00
Contact: lcyw@ifpan.edu.pl
Crystal growth: physics, technolgy and modeling I

Prof. Stanisław Krukowski (IWC) / Prof. Michał Leszczyński (CFT) / Prof. Zbigniew Żytkiewicz
ZOOM15 x 2h / 3początek zajęć:
12 października 2021
wtorki 09:00 – 11:00
Contact: stach@unipress.waw.pl
X-ray free electron laser – XFEL

Prof. Ryszard Sobierajski / Prof. Wojciech Gawełda (Universitad Autonoma di Madrid/UAM) / Prof. Maciej Kozak (UAM) / Prof.
Marcin Sikora (AGH) / Prof. Jerzy Antonowicz (PW) / Dr Wojciech Błachucki (IFJ)
20h + 10h project / 2początek zajęć:
25 października 2021

poniedziałki
09:00 – 11:00
Contact: sobieraj@ifpan.edu.pl
Journal Club

Prof. Grzegorz Grabecki
journal club seminars
ZOOM
15 x 1h / 1początek zajęć:
11 października 2021

poniedziałki 12:00 – 13:00
Contact: grabec@ifpan.edu.pl
Seminar on fundamental physics

Prof. Aleksander Wittlin / Prof. Łukasz Turski (CFT) / Prof. Marek Kuś (CFT)
student seminars
ZOOM
15 x 1h / 1początek zajęć:
06 października 2021

środy
11:00 – 12:00
Contact: wittlin@ifpan.edu.pl
Astrophysics & cosmology journal club


Dr Fatemeh Hossein Nouri (CFT) / Dr Mariana Jaber (CFT)
journal club seminars ZOOM15 x 1 h / 1początek zajęć:
11 października 2021

poniedziałki
14:00 – 15:00
Contact:
f.h.noori@cft.edu.pl, jaber@cft.edu.pl
Introduction to contemporary
physics II


Prof. Jan Mostowski (IF PAN)
lecture15 x 2 h / 3 początek zajęć:
01 marca 2022

wtorki
09:00 – 11:00
Contact: mosto@ifpan.edu.pl
Solid state physics II

Prof. Marek Godlewski (IF PAN)
online course3 ECTSindividual consultationContact: godlew@ifpan.edu.pl

Please ask the lecturer for the
password for the lecture notes.
Relativistic quantum mechanics

Prof. Iwo Białynicki-Birula (CFT)
lecture, ZOOM15 x 2 h / 3początek zajęć:
28 luty 2022

poniedziałki
10:15 – 12:00
Contact: birula@cft.edu.pl
Introduction to the theory of open
quantum systems


Dr Piotr Szańkowski (IF PAN)
lecture, ZOOM15 x 2 h / 3początek zajęć:
04 marca 2022

piątki
13:30 – 15:30
Contact: pszan@ifpan.edu.pl
Introduction to theoretical and
computational biophysics


Dr hab. Bartosz Różycki (IF PAN)
Dr Pawel Krupa (IF PAN)
lecture, ZOOM15 x 2 h / 3początek zajęć:
23 luty 2022

środy
12:00 – 14:00
Contact:  rozycki@ifpan.edu.pl,
pkrupa@ifpan.edu.pl
Crystal growth: physics, technolgy
and modeling II


Prof. Stanisław Krukowski (IWC)
Prof. Michał Leszczyński (CFT)
Prof. Zbigniew Żytkiewicz (IF PAN)
lecture, ZOOM15 x 2 h / 3początek zajęć:
22 luty 2022

wtorki 09:00 – 11:00
Contact: stach@unipress.waw.pl, zytkie@ifpan.edu.pl,
Introduction to cosmology

TBA (CFT/NCBJ)
lecture15 x 2 / 3TBA
Synchrotron radiation in physics
and biomedical science


Prof. Jerzy Pełka (IF PAN)
lecture, ZOOM5 x 2 h / 1początek zajęć:
maj 2022
Contact: pelkay@ifpan.edu.pl

To be determined in the second half of the semester
Spectroscopy

Prof. Marek Godlewski (IF PAN)
lecture4 x 4 h / 1.5początek zajęć:
kwiecień/maj 2022
Contact: godlew@ifpan.edu.pl

To be determined in the second half of the semester
Soft matter foods under pressure

Dr hab. Aleksandra Drozd-Rzoska
(IWC)
lecture, ZOOM4 x 4 h / 1.5początek zajęć:
03 marca 2022

czwartki
12:00 – 15:00
Contact: ola.drozdrzoska@gmail.com
Material science and computational
methods I


Prof. Małgorzata Wierzbowska (IWC)
lecture, ZOOM15 x 2 h / 3początek zajęć:
25 luty 2022

piątki
12:00 – 13:30
Contact: malwi45@gmail.com
Learning Python

Dr hab. Panagotis Theodorakis
(IF PAN)
course, ZOOM11 x 2 h / 1.5początek zajęć:
04 marca 2022

piątki
16:00 – 18:00
Contact: panos@ifpan.edu.pl
Journal club

Prof. Piotr Deuar (IF PAN)
journal club, ZOOM15 x 1 / 1początek zajęć:
21 luty 2022

poniedziałki
12:00 – 13:00
Contact: deuar@ifpan.edu.pl
Seminar on fundamental physics

Prof. Aleksander Wittlin (IF PAN)
Prof. Łukasz Turski (CFT)
Prof. Marek Kuś (CFT)
Dr hab. Łukasz Kilański (IF PAN)
student seminars, ZOOM15 x 1 / 1początek zajęć:
23 luty 2022

środy
11:00 – 12:00
Contact: wittlin@ifpan.edu.pl
PhD student symposium

2nd,3rd year students
student conference15 h / 1czerwiec 2022
Polish classes A1 level cont. *

Karolina Dzierka
classes, ZOOM15 x 1.5 hpoczątek zajęć:
22 luty 2022

wtorki
12:00 – 13:30
Polish classes A1 level cont.*

Karolina Dzierka
classes, ZOOM15 x 1.5 hpoczątek zajęć:
25 luty 2022

piątki
12:00 – 13:30
Polish classes A1+ level cont.*

Karolina Dzierka
classes, ZOOM15 x 1.5 hpoczątek zajęć:
22 luty 2022

wtorki
13:30 – 15:00
Polish classes A2 level cont.*

Karolina Dzierka
classes, ZOOM15 x 1.5 hpoczątek zajęć:
22 luty 2022

wtorki
15:00 – 16:30
English classes – B2 level*

Hanna Szulczewska
classes, ZOOM15 x 1.5 hpoczątek zajęć:
22 luty 2022

wtorki
13:00 – 14:30
English classes – B2 level*

Hanna Szulczewska
classes, ZOOM15 x 1.5 hpoczątek zajęć:
24 luty 2022

czwartki
09:00 – 10:30
English classes – C1 level*

Hanna Szulczewska
classes, ZOOM15 x 2.25 hpoczątek zajęć:
24 luty 2022

czwartki
10:45 – 13:00
* Please note: the language classes are open for students and employees of institutions that have signed an appropriate financing agreement with IFPAN (currently IF, CFT, IWC institutes)

Maria Skłodowska – Curie National Research Institute of Oncology

Title & Lecturer(s)TypeHours / ECTSTime & roomAdditional info
Podstawy onkologii klinicznej

Monika Dudzisz – Śledź, PhD
online lecture/Teams10 h / 2początek zajęć:
04 listopada 2021

czwartki
13:30 – 15:00
Epidemiologia chorób nowotworowych

Joanna Didkowska, Phd
Paweł Koczkodaj, Phd
Marta Mańczuk, Phd
Magdalena Cedzyńska, MSc
online lecture/Teams10 h / 2początek zajęć:
25 listopada 2021


09:00
25.11.2021 (czwartek) 2 wykłady
29.11.2021 (poniedziałek) 2 wykłady
30.11.2021 (wtorek) 1 wykład
Genetics and immunology of cancer

Ewa Bartnik, PhD
Elzbieta Sarnowska, PhD
Online lecture
Teams/Google meet
15 h / 3początek zajęć:
04 marca 2022

piątki:
09.30 moduł 1
09.15 moduł 2
Zapisy do 03 marca:
justyna.nargiello@pib-nio.pl
Preclinical research in oncology

Adrian Podkowa, PhD
Online lecture/
Teams
5 h / 109:3025 lutego – jednodniowy kurs wykładowy zakończony egzaminem
Zapisy do 24 lutego 2022:
justyna.nargiello@pib-nio.pl
Molecular Medicine

Mateusz Bujko, PhD
Paulina Kober, PhD
Michal Mikula, PhD
Online lecture/
Teams
15 h / 3początek zajęć:
21 marca

poniedziałki:
10:00-13:00
Zapisy do 18 marca 2022:
justyna.nargiello@pib-nio.pl