Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych

Sekretariat:

phdoffice@warsaw4phd.eu

Sprawozdanie semestralne – doktoranci – semestr zimowy

Uwaga! Przypominamy o konieczności złożenia sprawozdania z realizacji programu kształcenia z semestru zimowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2024 r. 

Formularz sprawozdania semestralnego dostępny jest na stronie z dokumentami.