Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych

Sekretariat:

phdoffice@warsaw4phd.eu

[!] Dodatkowe informacje: Sprawozdanie z semestru zimowego należy złożyć do 15 marca, a sprawozdanie z semestru letniego do 7 września.

[!] Dodatkowe informacje: Sprawozdanie śródokresowe należy złożyć do 7 września.

[!] Dodatkowe informacje: Indywidualny plan badawczy należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia.

 

 

 

 

 

aktualizacja 16.05.2024